Przejazdy Opiekunek

W związku z zarządzeniem Rządu Polskiego z dnia 15-go marca 2020 wprowadzone zostały liczne obostrzenia dotyczące przejazdów przez granicę polsko-niemiecką. Dlatego na bieżąco opracowujemy rozwiązania, mające na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Opiekunek oraz stosujemy się do wytycznych w tej kwestii, na przykład organizujemy transport pojedyńczych osób bądź małym busem ze zredukowaną liczbą pasażerów.